Над половин милион лева за ремонти и апаратура получи МБАЛ Смолян


544 780 лева целева субсидия отпусна Министерството на здравеопазването на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, съобщи изпълнителният директор д-р Марин Даракчиев. Със средствата лечебното заведение ще закупи два апарата и ще направи ремонт и преустройство на сектор „Патологична бременност“ в АГ отделението.

Болницата ще закупи хематологична система с 5 диференциално броене за нуждите на Клинична лаборатория“, която е с прогнозна стойност 35 000 лева, както и ехографски апарат“ с прогнозна стойност 84 000 лева. Предстои да се ремонтира част от АГ отделението в Блок „А“, на 4-ти етаж. Предвидените средства за ремонта са с прогнозна стойност 425 780 лева.

„Болницата кандидатства за целевата субсидия пред Министерство на здравеопазването с изготвена инвестиционна програма и апликационни форми. Проектите ни са одобрени и договорът вече е подписан. Предстои да бъде обявена обществена поръчка за избор на доставчици и изпълнители”, обясни още изпълнителният директор д-р Марин Даракчиев.
Оригиналната статия ТУК