Националната здравна стратегия 2030 отново влиза в парламента


Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за приемане на Национална здравна стратегия 2030, съобщават от правителствената пресслужба. С решението се приема и План за действие за периода 2023-2026 г. за изпълнение на Националната здравна стратегия 2030, който ще влезе в сила от датата на приемане на стратегията от Народното събрание, уточняват от там.

Националната здравна стратегия 2030 е водещият стратегически документ за сектор „Здравеопазване“, който представя дългосрочната визия за развитието му, стратегическите цели и приоритети, както и конкретни политики за тяхното изпълнение. Стратегията адресира съществуващите предизвикателства, свързани със здравето на българските граждани и функционирането на българската здравна система, така че да се гарантира нейната устойчивост и да се създадат условия за постигане на икономически растеж и социално благополучие чрез оптимални инвестиции за по-добро здраве.

Националната здравна стратегия 2030 е разработена въз основа на анализите на здравно-демографските показатели и на състоянието на системата на здравеопазване в ежегодните доклади за здравето на гражданите, които показват, че през последните десетилетия българската здравна система изостава спрямо здравните системи на страните от ЕС по отношение на ключовите фактори за устойчиво развитие.

В Стратегията са формулирани следните стратегически цели: „Устойчиво подобряване на здравето и среда, подкрепяща здравето“; „Ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати“ и „Гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата“.

Тя ще бъде изпълнявана чрез планове за действие за периодите 2023 – 2026 г. и 2027 – 2030 г., съдържащи конкретните мерки, дейности, източници на финансиране и срокове за изпълнение на всяка политика.

Междинна оценка на резултатите от изпълнението й се предвижда да бъде извършена през 2026 г., като резултатите от нея ще се вземат предвид при разработването на Плана за действие за периода 2027 – 2030 г., а окончателна оценка – след приключване на срока за реализацията ѝ през 2031 г., информират още от МС.

Припомняме, това е вторият опит да бъде приета Национална здравна стратегия 2030. Първият се оказа неуспешен, след като депутатите разкритикуваха документа и го върнаха на изпълнителната власт за преработка.
Оригиналната статия ТУК