НЗОК утвърди изискванията за заплащане на диетични храни за специални медицински цели

НЗОК утвърди изискванията за заплащане на диетични храни за специални медицински цели


От 1 януари 2024 г. НЗОК ще заплаща храни за домашно ентерално хранене при средно тежко и тежко белтъчно калорийно недохранване, става ясно от решенията на Надзорния съвет.

Списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК реимбурсира лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, е допълнен с диагнозите тежко белтъчно-калорийно недохранване, неуточнено и умерено белтъчно-калорийно недохранване.

Надзорниците уточняват, че всички промени в Списъка, които предвиждат увеличаване на разходите на НЗОК за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, не трябва да влизат в сила по-рано от изменението на закона за бюджета на НЗОК за съответната година или от влизането в сила на закона за бюджета на НЗОК за следващата бюджетна година.

Актуализирани са изисквания на НЗОК при лечение на ендометриоза и на лейомиом на матката в извънболничната помощ във връзка с включен лекарствен продукт с INN Relugolix/estradiol/norethisterone acetate в ПЛС. Терапевтичната индикация е за лечение на умерени до тежки симптоми, свързани с миома на матката при възрастни жени в репродуктивна възраст. Медицинските критерии за лечение с лекарствения продукт са включени в ново самостоятелно приложение. Утвърдени са и нови изисквания при лечение на Пароксизмална нощна хемоглобинурия в извънболничната помощ във връзка с включеното ново лекарство с INN Pegcetacoplan. Терапевтичната индикация е за лечение на възрастни пациенти с пароксизмална нощна хемоглобинурия (PNH), които са анемични след лечение с C5 инхибитор в продължение на най-малко 3 месеца.

Надзорниците са разрешили още в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев” да се извършва клинична процедура „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“ и „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“ за деца.

Всички решения на Надзора може да видите тук.
Оригиналната статия ТУК