НЗОК ще заплаща 4 нови терапии в извънболничната помощ

НЗОК ще заплаща 4 нови терапии в извънболничната помощ


Увеличават заплащането за е-рецептите по НЗОК за аптеките от 4 лв. на 6 лв.

Заплащането на електронните рецепти в аптеките за всички лекарства, които се покриват на 100% от НЗОК, ще бъде увеличено от 4 лв. на 6 лв. Това предвижда промяна в Наредба 10, одобрена от Надзорния съвет на Здравната каса на заседанието му на 17 октомври. Предстои изменението да бъде публикувано за обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването.

По време на същото заседание Надзорният съвет е одобрил и актуализация на 4 изисквания на Касата за лечение в извънболничната помощ – при лечение на хипопитуитаризъм и дефицит на растежен хормон; при лечение на надбъбречна недостатъчност под 18 годишна възраст; при лечение на ендометриоза и на лейомиом на матката и при лечение на Пароксизмална нощна хемоглобинурия.

В изискванията на НЗОК при лечение на хипопитуитаризъм и дефицит на растежен хормон в извънболничната помощ“ предлаганите допълнения са в съответствие със становището на експертния съвет по медицинска специалност „Педиатрия“. „На основание постъпила информация за прекратяване на дейността на специализираната комисия в „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“, поради недостатъчно лекари с медицинска специалност „Детска ендокринология и болести на обмяната“, лечебното заведение за болнична помощ се заличава от изискванията“, казва подуправителят на НЗОК д-р Йорданка Пенкова.

В изискванията при лечение на надбъбречна недостатъчност под 18-годишна възраст в извънболничната помощ“ e добавена нова терапевтична индикация Постпроцедурен хипопитуитаризъм. Това се отнася за случаи на постпроцедурна изолирана вторична надбъбречна недостатъчност и за първична надбъбречна недостатъчност.

При лечение на ендометриоза и на лейомиом на матката е добавен нов лекарствен продукт  като медицинските критерии за лечение с него са включени в ново самостоятелно приложение.

За лечение на Пароксизмална нощна хемоглобинурия в извънболничната помощ“ са изготвени нови изисквания във връзка с включването на лекарствен продукт с ново международно непатентно наименование в ПЛС. Терапията е нова и без алтернатива за пациенти с тази диагноза, които имат симптоматично хемолитична анемия и необходимост от хемотрансфузии.

Пароксизмалната нощна хемоглобинурия е рядко клонално заболяване на една или повече хемопоетични стволови клетки. Дължи се на придобита соматична мутация на PIG-A гена, кодиращ синтезата на гликозил – фосфатидил инозитол – свързаните мембранни протеини в кръвните клетки, които участват в регулацията на комплемент-медиираната хемолиза. Мутацията води до частична или пълна липса на GPI-свързаните протеини с клинична проява на хемолиза, тромбофилия и цитопении, резултат от различна степен костно-мозъчна недостатъчност. Подходящи за лечението са възрастни пациенти с пароксизмална нощна хемоглобинурия, които имат симптоматична хемолитична анемия, след лечение с C5 инхибитор в продължение на най-малко 3 месеца, т.е трудни за повлияване пациенти, при които се цели по-добър контрол – предотвратяване на интраваскуларна и екстраваскуларна хемолиза и последващи усложнения. Средно-претегленият годишен разход при отчитане на необходимостта от корекция на дозата възлиза на 861 949 лв.

Стенограмата от заседанието на Надзорния съвет може да видите тук.
Оригиналната статия ТУК