НСОПЛБ категорично отхвърля генеричното заместване извън нормативно разписаното


„Във връзка с обсъжданата за пореден път възможност за корекция на назначената от лекар терапия от страна на фармацевта (т.нар. генерично заместване), категорично заявяваме, че всеки един специалист трябва да изпълнява дейности, свързани с професионалната си компетентност. Лекарите – да диагностицират и лекуват чрез определяне на терапията, а фармацевтите – да изпълняват предписаното лечение, така както е зададено от лекуващия лекар. Възможността за генерично заместване съществува, при условие, че е изрично посочена от назначилия лечението лекар, който по закон носи цялата отговорност за последствията от проведеното лечение“.

Това заявяват в свое становище във връзка с проблемите около е-рецептите за антибиотици и противодиабетни медикаменти от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ).

Общопрактикуващият (ОПЛ) познава изцяло конкретния пациент от години в био-психо-социален аспект: анамнеза на живота, настояща клинична картина, алергични прояви, съпътстващи заболявания и терапия, съответните лекарствени взаимодействия и противопоказания, социална среда и навици, финансов статус и нагласи за придържане към една или друга терапия и др., посочват от Сдружението. В същото време единствено ОПЛ може да проследи и познава ефекта от предхождащо лечение – липса или незадоволителен ефект от един или друг медикамент, активната му субстанция или помощни вещества, специфични за всяка търговска форма, отношението на пациента към медикамента, което до голяма степен определя и степента на сътрудничество от негова страна, което освен медицина, основана на доказателствата, включва и медицина, базирана на опита и наблюдението, подчертават от там.

Джипитата припомнят и текстовете от наредбата за предписване и отпускане на лекарства, съгласно които не се разрешава генерично заместване на предписания от лекаря лекарствен продукт, като изрично е посочено, че когато лекарственият продукт е предписан под търговското си име, се отпуска точно предписаният продукт.

„Не трябва да пренебрегваме и възможността за създаване на корупционни практики, която би била насърчена от въвеждането на опция за генерично заместване без съгласието на назначилия терапията лекар. Има т. нар. интегрални схеми (хоризонтални и вертикални), които са особено удобни за собственици, които притежават цялата верига – производство-разпространение-продажба. Има и такива, които я притежават частично, от второто ниво до аптеката включително“, посочват общопрактикуващите лекари в становището си.

На това основание УС и НС на НСОПЛБ отхвърля категорично въвеждане на генеричното заместване извън разписаното в актуалната наредба и подкрепя позицията на Български лекарски съюз, казват още от Сдружението.
Оригиналната статия ТУК