Обмислят включването на хабилитирани лица в работата по клинични пътеки


Да се разреши включването на преподавателите към висшите медицински университети към специалистите, работещи по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури. За това пое ангажимент председателят на Комисията по здравеопазване в Народното събрание проф. Костадин Ангелов на среща с ръководството на Асоциацията на университетските болници днес, съобщават от парламента.

За целта проф. Ангелов ще разговаря с председателя на БЛС д-р Иван Маджаров и управителя на НЗОК Станимир Михайлов да издадат съвместно указание към НРД.

На срещата председателят на Управителния съвет на Асоциацията проф. д-р Красимир Иванов отбеляза, че с приемането на новия Национален рамков договор (НРД) 2023- 2025 г. се създават правни противоречия, свързани с висококвалифицираните медицински специалисти – асистенти, доценти, професори и ръководители на катедри. Не е възможно те да бъдат включени в Приложение № 1 „Списък на специалистите, работещи по КП/АПр/КПр“, уточни той.

В отговор шефът на здравната комисия се ангажира да съдейства за промени в това отношение.

Сред темите на разговора бяха затрудненията с финансирането на университетските болници, тежките регионални диспропорции във финансирането на здравната система, както и проблемите в отношенията между университетите и университетските болници. Необходимостта от оптимизирането на нормативната база за обучение на студенти, докторанти и специализанти и тяхното нарочно финансиране също беше обсъдена на срещата.
Оригиналната статия ТУК