Обмислят осъвременяване на инсулиновата терапия


При диагностицирането на диабет тип 1 специалистът да има право да реши с какъв тип инсулин да започне лечението на пациента, а не както досега началото да е само с човешки тип инсулин за 6 месеца, след което може да се премине към аналогов инсулин. Това е едно от предложенията, които бяха обсъдени по време на среща на управителя на НЗОК Станимир Михайлов с народните представители Венко Сабрутев, зам. председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание и Росица Пандова, член на Комисията по здравеопазване, съобщиха от касата.

По време на срещата бе поставен въпросът за пакета от изследвания на пациентите, диагностицирани с диабет тип 1 и тип 2, като бе предложено в него да бъдат включени и изследванията за дефицит на витамин D и витамин B12.

Да бъдат уеднаквени регламентите за отпускане на сензори и на медицински изделия, прилагани с инсулинови помпи, пациентите да имат достъп до модерен вид сензори от новите генерации и да бъдат да бъдат осигурени достъпни за хората с диабет 1 затворен тип помпи – тези теми също бяха предмет на разговора между управителя на касата и народните представители.

В срещата, която се проведе по инициатива на народните представители, взе участие и проф. Цветелина Танкова, главен координатор на Експертния съвет по ендокринология и болести на обмяната към МЗ.

Предстои посочените теми да бъдат внесени за разглеждане и от Експертния съвет по ендокринология и болести обмяната в МЗ и БЛС за изготвяне на нормативни промени, посочват още от Здравната каса. 
Оригиналната статия ТУК