Община Велики Преслав дава стипендии на студенти в медицински специалности


Студенти в медицински специалности ще получат финансиране от общинския бюджет на Велики Преслав, съобщи БНР – Шумен.

За финансова подкрепа могат да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение по специалностите „медицина“, „магистър-фармацевт“, „медицинска сестра“, „медицински лаборант“, „рентгенов лаборант“, „помощник-фармацевт“, „рехабилитатор“. Друго условие е постоянният адрес на студента да бъде в община Велики Преслав.

Кандидатите подават заявление по образец до 15 октомври за зимния семестър на учебната година и до 15 март за летния семестър на учебната година. Прилага се и уверение от висшето учебно заведение, от което да е видно, че студентът е записал поредния семестър в съответната специалност.
Оригиналната статия ТУК