Ограничете вертикалната интеграция в сектора


25 септември – Световен ден на фармацевта

Фармацевти смятат, че дейността на аптеките трябва да бъде регулирана от отделен закон, подобен на Закона за лечебните заведения

Поради много липси, откази и недостиг на лекарства, аптеките са се превърнали в кол центрове, които целодневно издирват лекарства за пациентите си. За това алармираха на пресконференция от Българския фармацевтичен съюз (БФС). Срещата с медиите бе организирана по повод Световния ден на фармацевта, който се отбелязва днес. 25 септември е датата, на която преди 111 години – през 1912 г., е създадена Международната федерация на фармацевтите (FIP).

България е на трето място в ЕС по брой на аптеките на глава от населението след Гърция и Кипър, но това не води до по-добро обслужване и качество на фармацевтичната грижа, защото има редица проблеми, които не се решават с години, подчерта председателят на БФС маг.-фарм. Димитър Маринов.

78% от жителите на страната достигат до аптеката в рамките на 5 минути при 58% средно за ЕС, а 98,6% рамките на 30 мин., което е един много добър показател, сравним с този в Европа. Въпреки това обаче достъпът до лекарствени продукти остава ограничен, особено извън София и големите градове, а дефицитът става особено остър напоследък, стана ясно на пресконференцията.

Сред причините за таза крайно обезпокоителна тенденция БФС поставя на първо място вертикалната интеграция в аптечния сектор и възможността за свързаност на субектите, които оперират в него.

В ЗЛПХМ категорично трябва да се заложи забрана на вертикалната интеграция, като се добавят текстове за т.н. „свързани лица по смисъла на Търговския закон“, смятат от съсловната организация.

Системата СЕСПА се нуждае от сериозна промяна – тя бе реализирана така, че да бъде в услуга на всички, само не е и на пациента, подчерта главния секретар на БФС маг.-фарм. Светослав Крумов. Той бе категоричен, че СЕСПА трябва да осигурява възможност всички аптеки да имат равен достъп до получаване на информация за липса на наличности в складовете във всеки един момент, а не тези данни да са недостъпни или избирателно достъпни.

Да бъдат въведени ясни демографски и географски критерии за разкриването на аптеки, да бъде наложен мораториум върху разкриването на аптеки в населените места, където са покрити минималните изисквания, определени с областните аптечни карти, до въвеждането на приетите критерии и да бъдат наложени насочени регионални политики чрез подпомагане дейността на аптеките, включително чрез публично-частни партньорства, предлагат от БФС.

България е единствената страна в ЕС, в която не е позволено генерично заместване и това също трябва да се промени, но промяната трябва да стана успоредно със законови промени, ограничаващи вертикалната интеграция, подчерта маг.-фарм. Димитър Маринов.

Фармацевтите изразиха още мнение, че за твърде голям брой лекарствени продукти реимбурсацията от НЗОК е на ниво 25%, което ги прави недостъпни за много хора. Според тях тя трябва да бъде поне от ниво 50%. Поради липса на стимули и много аптеки се отказват да работят с протоколи за скъпоструващи лекарства и със 100% реимбурсация, посочиха те.    

На пресконференцията бе изразено мнение, че е подходящо дейността на аптеките да бъде регулирана от отделен закон, по подобие на Закона за лечебните заведения, а не да бъде в обсега на ЗЛПХМ.   
Оригиналната статия ТУК