Остеоартрозата е сред десетте най-чести причини за инвалидизация


Най-засегнатата от дегенеративни заболявания става е колянната

Дегенеративните заболявания на опорно-двигателната система засягат над половин милиард души в световен мащаб (по данни от СЗО за 2019 г.). С честота над 365 млн., коляното е най-често засегнатата става. Статистиката изнесе днес проф. Пламен Кинов при представянето на новата Ортопедична фондация за изследване и обучение (ОРФИО), чийто председател е той.

„Oстеоартрозата е една от болестите с най-голямо влияние върху функцията и независимостта на болните и е между 10-те най-чести причини за инвалидизация. Около 73% от пациентите с остеоартрит са на възраст над 55 години, а 60% от тях са жени“, допълни проф. Кинов, който е началник на Клиниката по ортопедия и травматология на ИСУЛ.

Лечението на симптоматична остеоартроза на тазобедрената или колянната става включва цялостна оценка и избор на терапии от широк спектър от възможности, вариращи от интервенции в начина на живот и образование до перорални лекарства и хирургия за смяна на стави. Съвременното ендопротезиране е изключително успешна процедура за лечение на напредналата артрозна болест и е една от най-често извършваните ортопедични операции. У нас за изминалата 2022 г. са извършени около 13 000 операции за смяна на тазобедрени и коленни стави, а през 2019 г. – 11 600.

„С удължаването на продължителността на живота се очаква честотата на интервенцията допълнително да се увеличи, което увеличава финансовата тежест върху системата на здравеопазване в България. Оптимизирането на грижите за болните, които подлежат на хирургично лечение, налага създаване или адаптиране и приложение на специфична методика за оценка на резултатите сред пациенти с остеоартроза в България. Целта е възнаграждаването на подобрените резултати чрез спестяване на бъдещи допълнителни разходи. Именно това е един от проектите, по които ОРФИО работи активно – програма за измерване на резултати в ортопедични лечебни заведения в България и по-активно въвеждане на данни за пациентите в съществуващ вече артропластичен регистър, обхващащ целия цикъл на лечение на пациенти със сменена тазобедрена или колянна става. Той ще ни даде възможност да изследваме резултатите, за да може, както да оптимизираме грижата за пациента, така и да разберем по какъв начин да спестим средства. Когато имаме достатъчно данни и след направен анализ, ще ги споделим и ще изнесем препоръки какво може да се подобри в тази насока“, каза още проф. д-р Кинов.

Във връзка с нуждата от изграждане на допълнителен академичен капацитет за измерване на резултати, анализ на данни и писане на научни текстове сред студенти по медицина, специализанти и млади лекари специалисти в областта на ортопедията, ОРФИО организира и образователен сертификационен курс. Целта е те да придобият умения за измерване на резултати и разработване на клинични казуси, писане на научни текстове и създаване на научни постери с получените резултати и последващо представяне на научна постерна сесия.

„В основата на концепцията за здравеопазване, основано на ползите за пациенти, е измерването, анализирането и подобряването на здравните резултати и резултатите, свързани с качеството на живот на пациентите. Благодарение на статистическите изводи от тези данни е възможна разработката на стратегии за подобряването на качеството на здравната услуга на всеки етап от пътя на пациента в системата на здравеопазването: диагностика, терапевтични алтернативи, лечение, постоперативен период и проследяване на резултатите във времето“, заяви д-р Георги Луканов, член на ОРФИО и специализант в Клиника по ортопедия и травматология на Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“.
Оригиналната статия ТУК