Очакваме флаш терапията в лъчелечението до няколко години


Лъчетерапията е комплексна специалност, медицинските физици сме част от нея

Антон Трендафилов се дипломира като инженер физик в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” през 2004 г. През следващите две години придобива и магистърска степен по медицинска физика. През 2016 г. придобива специалност медицинска радиологична физика към МУ – София. От 2019 г. е сертифициран като един от малкото в България експерти в областта на медицинската физика в лъчелечение.

Своята професионална кариера като медицински физик започва в КОЦ – Стара Загора през 2005 г. От 2015 г. е работил последователно в КОЦ Пловдив, Уни Хоспитал Панагюрище, Аджибадем Сити Клиник София. 

В момента заема длъжността на завеждащ дозиметрична лаборатория към Отделението по лъчелечение и радиохирургия към УМБАЛ “Софиямед”.

По време на своята специализация посещава редица курсове за повишаване на квалификацията в Швейцария, Дания, Португалия, Турция и Унгария.

Притежава сертификати за преминато обучение за администриране на Eclipse, Aria, OSMS, Calypso и TrueBeam от Varian Medical System International AG. Участвал е в пускането в експлоатация на линеен ускорител Clinac и TrueBeam STX. Като кфалифициран есперт медицински физик участва в клинични конференции и обучението на специализанти и млади специалисти.

Член е на Гилдията на лъчетерапевтите в България, Българската асоциация по радиология, Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство и Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO).

 Г-н Трендафилов, случвало ли Ви се е да се обръщат към Вас с „д-р“?

Често се случва да ни бъркат с доктори. Въпреки че физиците са пряко ангажирани с лечението на пациенти и участват в него активно, нашата професия все още не е популярна сред обществото и повечето хора дори не знаят за нашето съществуване. Може би заради това често ни бъркат с доктори, а понякога и с инженерите, които поддържат апаратурата.

Чувствате ли се приобщен и съпричастен към лекарската професия?

Да. Лъчелечението е сложна и комплексна специалност, затова е необходим цял екип от специалисти, които да работят заедно. Медицинските физици в лъчелечението се грижат апаратурата за лъчелечение да отговаря на най-строгите спецификации така, че облъчването да бъде максимално точно и прецизно и, също така изготвят индивидуални дозиметрични планове за облъчване на всеки един пациент.

Последните години донесоха много промени в технологиите и това се отнася и за образните методи на изследване, и за лъчетерапевтичните методи. Как се развива медицинската физика, кои са най-актуалните направления в нея?

Действително, последните години имаше много промени в технологиите. В България това се усети доста осезаемо, както в диагностиката, така и в лъчетерапията. Това се дължи и на факта, че имаше период от време в който страната ни беше технологично изостанала в тези сфери. Но смея да твърдя, че ние с доста бързи темпове успяхме да преодолеем това изоставане, защото имахме възможността да инсталираме доста нова апаратура, а разполагахме и с обучени кадри, които да работят с нея.

Това направи специалността по-атрактивна и в момента имаме доста млади физици, които желаят да работят в сферата. Естествено, навлизането на новите технологии доста разшири нашите възможности, както в диагностиката, така и в лъчелечението. Стана възможно по-ранното диагностициране на рака, навлизането на по-прецизни и модерни техники като радиохирургия и хипер арк. Имаме възможност да следим в реално време позицията на пациента, а също и движението на туморите в реално време докато трае облъчването. Всичко това ни води до много по-добри резултати, по-висока преживяемост, като в същото време имаме възможността да предпазваме повече околните органи, което повишава качеството на живот на нашите пациенти след лъчетерапията.

Сега вече разполагаме и с допълнителна помощ от силни инструменти като високата автоматизация на някои от процесите, свързани с подготовката за лъчетерапията, а също и с навлизането на изкуствения интелект. Всичко това ни помага да намалим възможността от човешки грешки, а също така допълнително да повишим точността на облъчване.

Какви са очакванията Ви за близкото бъдеще – какви новости се очаква да навлязат в практиката?

Както вече споменах, в областта на лъчелечението все повече навлизат автоматизирани процеси, а също така и изкуствен интелект. Очаквам за в бъдеще това да става все по-масова практика. За мен обаче най-интересна е така наречената флаш терапия. Това е метод на облъчване при, който за много кратко време – от порядъка на няколко секунди, е възможно да се достави доза на облъчване много по-висока отколкото сега даваме за дни.

Този метод, според мен ще промени драстично цялата област на лъчелечението.

Засега обаче това е все още експериментален метод така, че, за съжаление, няма да видим флаш терапия клинично поне няколко години още.

А добрият стар рентген? Има ли той още място в образната диагностика?

Да, естествено. Никой метод, както за диагностика, така и за лъчелечение щом може да допринесе за подобряване на лечението на пациента не е за подценяване. Добрият стар рентген има все още място дори и в лъчелечението. Той все още е незаменим в лечението на кожни тумори например.

И няколко думи за професията „медицински физик“. Колко са тези специалисти у нас, имат ли ясен статут и професионална организация, как е организирана следдипломната им квалификация?

Статутът на професията „медицински физик“ е ясно дефинирана от нормативната уредба на страната. Ние като специалисти сме ангажирани във всички отделения в медицината, където се работи с йонизиращи лъчения, а именно рентгенова диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение.

Медицинските физици имаме професионална организация – Българско дружество по биомедицинска Физика и инженерство, то създадено още през 1971 г. Всички медицински физици трябва, също както и лекарите, да имат следдипломна квалификация поне в едно от трите направления – диагностика, нуклеарна медицина или лъчелечение.

Поради разрастването на специалността през последните години и привличането на много млади специалисти броят на местата за специализация става малко недостатъчен според мен, и някои от младите колеги изпитват затруднения да си намерят специализантска позиция. В нашата болница аз и мед.физик Рада Затова имаме право да водим специализация и се надяваме, че догодина ще имаме възможност да зачислим няколко колеги за специализация по медицинска радиологична физика.

Работите в една от най-големите болници в България. Какви са възможностите на образната диагностика и лъчетерапията в нея от гледната точка на медицинския физик?

Съвсем нормално работата в голяма болница дава по-добри възможности и ние сме щастливи, че в нашата болница на един етаж освен нашето Отделение по лъчелечение и радиохирургия имаме и отделение по образна диагностика, и Отделение по нуклеарна медицина, което разполага с последно поколение пет-скенер. Това ни дава възможност, както за добра диагностика преди провеждането на лъчелечение, така и за проследяване на резултатите след него.

Оборудвани сме с възможно най-модерната техните за лъчелечение и радиохирургия в момента не само в България, но и в света, което само може да ни кара да се чувстваме привилегировани.
Оригиналната статия ТУК