Още два медикамента са изтеглени окончателно от нашия пазар


Доставката на два медикамента е постоянно преустановена у нас, става ясно седмичната справка на ИАЛ, изпращана в парламентарната здравна комисия. Единият е онкохематологичното лекарство Evoltra на Sanofi за лечение на остра лимфобластна левкемия при деца, които са получили рецидив или са рефрактерни на лечение след изпълнение на поне две схеми преди това и когато няма друг вариант за лечение, за който се очаква да доведе до трайно повлияване. Безопасността и ефикасността са оценени в проучвания върху пациенти на възраст по-малка или равна на 21 години към момента на първоначално поставяне на диагнозата. Медикаментът е с преустановени доставки от 2 септември, като не са посочени причините за това.

От 26 ноември ще бъде изтеглен от пазара ни Torvacard Zentiva 20 mg за понижаване на серумните липиди. И в този случай причините за постоянното преустановяване на доставките не са посочени.

Заради повишено търсене на пазара и забавени доставки ще бъде временно преустановен медикаментът Seretide Diskus 50 micrograms/100 micrograms/dose inhalation powder, pre-dispensed 60 strips x 1  за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища.

От пазара заради непредвидено увеличение на потреблението липсва Nolpaza за нарушения, свързани със стомашната киселинност, като следващата планирана доставка е на 29 ноември 2023 г. Поради логистични причини и проблеми в веригата на доставките от пазара липсва и медикамента със същите показания Quamatel 20.

Поради модернизация на производствените мощности и забавяне на производството са временно спрени доставките на антимикотичното средство за системно приложение Itraconazol Fungizol 100 mg capsules, hard x 15  Itraconazole. От края на септември до декември 2023 г. по производствени причини няма да бъде доставяно противовирусното Tenofovir disoproxil Zentiva 245 mg.

От 1 ноември 2023 г. до 15 януари ще бъдат временно преустановени доставките на антиепилептичното средство Depakine 57,64 mg/ml syrup 150 ml x 1 bottle. Причините са производствени.

В списъка по СЕСПА за временна забрана за износ са добавени 5 медикамента – Kreon 25 000 (INN Multienzymes (lipase, protease etc.); Feiba (INN factor VIII inhibitor bypassyng activity); COSOPT (INN Dorzolamide, Timolol); Bendamustine Sandoz (INN Bendamustine) и FREDALIX (INN Pirfenidone).

През изминалата седмица 11 продукта са изключени от списъка на СЕСПА, сочи още справката.
Оригиналната статия ТУК