още един съветник и без дирекция за правата на пациентите


Министерският съвет прие промени в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването.

С тях се закрива Дирекция „Защита правата на пациентите“, като дейността ѝ се поема от отдел в Дирекция „Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите“. Също така Дирекция „Лечебни дейности“ поема майчиното и детското здраве. В добавка, политическият кабинет се сдобива с още един съветник, става ясно от информация от правителствената пресслужба.

С цел съсредоточаването на функции със сходен характер в едно структурно звено, което ще доведе до по-добра координация и ефективност на съответните дейности, на дирекция „Електронно здравеопазване“, занапред „Здравно-информационни системи“, се възлагат и допълнителни функции, които досега се изпълняваха от звено „Сигурност на информацията и защита на данните“. Предвид изпълняваните от нея дейности, последната се преименува на дирекция „Сигурност на информацията“, уточняват от МС.

В общата администрация се премахват функции, които не се изпълняват на практика и няма необходимост от такива на този етап, като осъществяване на споделени услуги в областта на човешките ресурси, гласи още съобщението.
Оригиналната статия ТУК