Подкомисия в НС ще приема сигнали за липсващи лекарства и нерегламентирани практики


Докладът на ДАНС за лекарствата отива в прокуратурата

Подкомисия към Комисията по здравеопазване в Народното събрание възнамерява да създаде нейният председател проф. Костадин Ангелов. В нея ще са включени членове от всички парламентарни групи и тя ще се занимава единствено с проблема с лекарствата. Това стана ясно от думите на проф. Ангелов пред БНТ.

Идеята на подкомисията е в нея да бъдат подавани сигнали от граждани за липсата на лекарства във всяка точка на държавата и да се съобщава за нерегламентирани практики на служебни лица, които водят до такава липса.

Причината за желанието на проф. Ангелов да създаде такъв орган е докладът на ДАНС за липсата на лекарства, за който председателят на комисията съобщи вчера.

Той прочете част от документа, от което стана ясно, че проблемът с лекарствата според ДАНС започва през март 2022 г. с промяна на формулата за изчисляване на недостига, наредена от тогавашния здравен министър.

„До март 2022 г. недостигът на лекарствени продукти на фармацевтичния пазар е изчисляван в противоречие с цитираната наредба, въпреки че прилаганата до този момент формула в изключително висока степен е гарантирала наличностите. (…) Вследствие на новия начин за изчисляване голяма част от лекарствените продукти, забранени за износ до март 2022 г. са отпаднали от СЕСПА, в резултат на което е облагодетелстван частният търговски интерес за сметка на българския пациент.

В тази връзка може да се счита, че нормативната уредба е разработена целенасочено в интерес на търговците и не осигурява ефективни възможности за противодействие и избягване на дефицит“, гласи докладът на ДАНС.

И още: „Макар да е спазен законът, по този начин се улеснява износът на важни медикаменти към държави, членки на ЕС и трети страни от българските търговци на едро, в резултат на които се задълбочава дефицитът на определени медикаменти. Това води до облагодетелстване на незаконни схеми, свързани с източване на публични средства от бюджета на НЗОК. Анализът на резултатите от проверката установява, че повечето сделки между търговците на едро в страната са извършени с участието на частни дружества, извършващи вътреобщностни доставки за ЕС на лекарствени продукти, незаконно придобити от аптеки и лечебни заведения. През част от дружествата лекарствата минават само по документи, за да бъде легализиран стоковият оборот. Фирмите продължават да изнасят от страната медикаменти, за да реализират печалба, което води до съществен недостиг на лекарства при търговците на дребно. Основен дял от приходите паралелните търговци реализират от скъпоструващи медикаменти, като все повече лекарствени продукти са от т. нар. „среден клас“.

Проф. Костадин Ангелов разказа още, че през юни 2023 г. съвместни проверки на ДАНС и ИАЛ са установили три дружества, които са извършвали износ на медикаменти, включени в забранителния списък, не са изпълнили задължението да подават данни към СЕСПА, както и са се снабдявали с медикаменти от търговци на дребно в нарушение на закона. Той уточни, че фирмите са обект на административно-наказателно производство от страна на ИАЛ.

Проф. Ангелов информира, че ще изпрати доклада на ДАНС в прокуратурата, за да провери тя дали описаното в него представлява състав на престъпление.

„Проблемът с лекарствата е огромен не само в България. Въпросът обаче е дали в България, когато влязат достатъчно медикаменти за българския пазар, една част от тях се изнасят в чужбина, за да бъде облагодетелстван частен търговски интерес за сметка на българските пациенти? Това е въпросът. И дали държавата ще може да се справи с този проблем, зависи от волята на всеки един от нас“, заяви той и увери, че при желание министърът може да реши проблема с паралелния износ:

„Казвам като човек, който е управлявал тази система: министърът, ако желае да се справи с паралелната търговия, със заповед може да я забрани тогава, когато има липса на медикаменти на територията на България“.
Оригиналната статия ТУК