Предложената в закон мобилна медицинска помощ не се хареса на институциите


„Пълен с неясноти“, „приемането му в този вид би довело до трудности“, „трябва да се преработи основно“. Това са преобладаващите становища на няколко институции по законопроекта за промени в Закона за здравето, предложен от проф. Андрей Чорбанов и група народни представители от „Има такъв народ“.

Предложението

Припомняме, депутатите предложиха създаването на мобилна медицинска помощ, която да се осъществява от „специализирани здравни автомобили“ или „мобилни манипулационни“, като идеята е тези манипулационни да посещават по определен график населени места, в които няма общопрактикуващи лекари или постоянен медицински пункт. Според предложенията, тази мобилна медицинска помощ трябва да е под шапката на нова изпълнителна агенция към министъра на здравеопазването, като за закупуването на автомобилите депутатите залагат еднократна сума от 25 млн. лв., а за издръжката на новата агенция – 5 млн. лв. годишно.

Мобилните манипулационни

Една от забележките към проекта, която фигурира в почти всички становища, е свързана с регистрацията на мобилните манипулационни. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) отбелязва, че в текстовете не става ясно дали тези автомобили ще подлежат на регистрация, от кого и по какъв ред, нито пък към коя структура ще бъдат организирани. Същите въпроси задават и от Българската асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ), както и от Националното сдружение на общините (НСОРБ).

Неяснотите около специализираните здравни автомобили според институциите не свършват дотук. ИАМН отбелязва, че не е ясно кой и на базата на какви критерии ще съставя графиците на мобилните манипулационни за посещения на различни места, а Министерството на финансите (МФ) посочва, че изобщо липсва дефиниция що е то „специализиран здравен автомобил“. Българският фармацевтичен съюз (БФС) пък отчита, че липсва анализ и прогнозен брой на предполагаемите мобилни манипулационни, както и районите, които хипотетично биха обслужвали и населението, което се включва.

Сериозни въпроси повдига в становището си Министерството на здравеопазването. Оттам подчертават, че текстовете не дават яснота дали мобилната медицинска помощ трябва да влезе в пакета, финансиран от НЗОК, или да се финансира от държавния бюджет. В този смисъл не става ясно и дали от нея ще могат да се ползват само здравноосигурени граждани или и хора без осигуровки.

Също така законопроектът не дава отговор на въпроса каква е връзката на мобилните манипулационни със субектите в рамките на съществуващата понастоящем национална система на здравеопазване, посочват от МЗ, като припомнят, че диагностични и лечебни дейности се извършват от лечебни заведения, а в проекта е записано, че мобилните манипулационни ще извършват такива. Затова според ведомството от текстовете трябва да става концептуално ясно кои от сега съществуващите лечебни заведения може да извършват и мобилна помощ, или какви нови видове лечебни заведения се създават за извършването на тези дейности. Това от своя страна води до кореспондиращи промени в Закона за лечебните заведения, каквито обаче с този проект не са предложени, отчита МЗ. Подобни са и част от аргументите в становището на МФ.

Новата изпълнителна агенция

Институциите и организациите, изразили становище по предложенията, се обединяват и в мнението си по отношение на предложената нова изпълнителна агенция „Превенция, профилактика на здравето и медицински проучвания“.

ИАМН подчертава, че в мотивите не е посочено кое налага разкриването на такава структура, нито е посочено какви са пречките тази дейност да бъде разкрита към някои от съществуващите структури в сферата на здравеопазването. МФ заявява, че

не подкрепят създаването на нови структури без анализ, който да показва, че сегашните не могат да поемат описаните дейности. МЗ изтъква, че новата агенция дублира функции на вече съществуващи като НЦОЗА и ИАМН и допълва: „МЗ намира създаването и финансирането от държавния бюджет чрез бюджета на министерството на нова администрация, дублираща установени работещи структури, за неефективно и нецелесъобразно“. БАПФ посочва, че няма мотиви за разкриване на новата структура, което поставя под въпрос изобщо необходимостта от такава, а НСОРБ пита обосновано ли е създаването на нова изпълнителна агенция при наличие на подобни структури в състава на МЗ.

Финансирането…

Институциите поставят под въпрос и сумите, заложени в проекта от депутатите от ИТН. В почти всички становища се отбелязва, че макар да е посочена сума от 25 млн. лв. за купуването на специализираните здравни автомобили, зад числото няма обосновка, анализ и разбивка на сумата. МФ пък отбелязва, че проектът крие риск от дублиране на функции и съответно – дублиране на финансиране. От там посочват, че финансирането на дейностите и новата агенция следва да се подчинява на финансовите закони.

…и останалото

Становищата съдържат и други конкретни забележки, сред които: неяснота как прегледите ще се отчитат през НЗОК, нито какви документи ще се издават за тях; липса на санкционни разпоредби, свързани със спазването на конкретни задължения по осъществяването на новия вид медицинска дейност; неяснота защо вносителите предлагат мобилните екипи да носят единствено лекарства без рецепта, в случаите, когато в екипа има лекар; липса на предложения как фармацевтите и помощник-фармацевтите могат да участват в такава дейност; неяснота откъде ще се осигурят медицинските специалисти за мобилните манипулационни при сериозната кадрова криза в здравеопазването.

В заключение повечето становища клонят към това, че законопроектът е неприемлив в този си вид. Единствената институция без никакви коментари по текстовете е Националната здравноосигурителна каса, чието становище гласи: „Националната здравноосигурителна каса няма бележки по предложения законопроект“.

Вижте тук становищата на ИАМН, МЗ, МФ, НЗОК, БФС, БАПФ и НСОРБ.
Оригиналната статия ТУК