През 2023 г. са образувани 21 производства за неподаване на данни в СЕСПА


С промените в ЗЛПХМ ще бъде преодолян недостигът на лекарствени продукти, смята министърът

Над 400 проверки на складове за лекарства и аптеки е извършила Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) от началото на годината, вследствие на което са образувани 21 административно-наказателни производства, свързани с неподаване на данни към СЕСПА. Това става ясно от отговорите на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков на поредица въпроси на депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев относно текущото състояние на специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА).

Министърът уточнява, че при постъпване в M3 на сигнал за недостиг в аптечната мрежа в страната за конкретно лекарство, сигналът се предоставя на Изпълнителната агенция по лекарствата за проверка и предприемане на компетентни действия. Приоритетно се оценяват и заявления за паралелен внос, както и такива, свързани с разрешения за употреба на медикаменти, при които се наблюдават затруднения в производството.

По думите на проф. Хинков обаче броят на субектите, които са задължени да подават информация към СЕСПА, не е възможно да се определи, тъй като е променлив както поради откриването и закриването на складове за търговия на едро п аптеки, така и поради естеството на дейността, която извършват. „Ако даден субект не търгува с лекарствени продукти, които са включени в ПЛС и респективно са обект на проследяване в СЕСПА, то той няма задължение за подаване на данни към системата и в този смисъл няма да има качеството на задължено лице по смисъла на ЗЛПХМ“, казва той и допълва, че такива са аптеките на помощник-фармацевти, билковите аптеки, дрогериите и складовете, които търгуват с лекарства без рецепта и лекарства с рецепта извън ПЛС.

В същото време ИАЛ постоянно издава нови разрешения за търговия на дребно и едро с лекарствени продукти, които пък трябва да се регистрират в СЕСПА и да започнат да подават данни в нея. „Само за първото полугодие на 2023 г. са издадени 297 разрешения и промени в разрешения за търговия на дребно, както и 36 разрешения и промени в разрешения за търговия на едро с медикаменти, т.е. има промяна или са се появили нови аптеки и търговци на едро, които от своя страна подлежат на регистрация и подаване на данни в СЕСПА“, казва министър Хинков.

Към 12 септември в СЕСПА са регистрирани и подават данни 3608 субекта, които притежават 7373 потребителя.

„Намеренията на M3 за реинжинерииг и интеграция на СЕСПА с НЗИС ще ограничи неподаването на информация от задължените по закон лица – търговци на дребно с лекарствени продукти, тъй като тази информация автоматично ще се генерира и импортира към СЕСПА при изпълнението от страна на аптеката на електронните предписания в НЗИС“, допълва министърът. Той съобщава, че е създадена междуведомствена работна група между МЗ, ИАЛ и „Информационно обслужване” (ИО) във връзка с обсъждане на възможностите за оптимизиране и подобряване работата на СЕСПА. След финализиране на изготвените от M3 законодателни промени в ЗЛПХМ, касаещи СЕСПА, M3, съвместно с ИАЛ и ИО ще пристъпи към изпълнение на заложената в договора дейност, като се вземат предвид всички дадени препоръки в техническия доклад на ИО.

По отношение на мерките, които МЗ ще предприеме за насърчаване на вноса за преодоляване на недостига на лекарства, в т.ч. и на паралелния внос от Европейското икономическо пространство, министър Хинков припомня, че е изготвен проект за изменение на Закона за лекарствата в резултат от дейността на работната група, създадена при предходния министър на здравеопазването.

С проекта се предлагат промени в Закона за лекарствата, сред които и промяна в алгоритъма на изчисление на недостига на лекарства: изчисленията ще се извършват, като се взема предвид 100% от необходимите количества за задоволяване на здравните потребности на населението за период от един месец, вместо досегашните 65%, и средномесечно потребление през предходните 12, а не 6 месеца.
Оригиналната статия ТУК