Приеха по принцип методиката за плащане на онколекарства в болниците


Проект на Методиката, по която Националната здравноосигурителна каса ще плаща онколекарствата в болниците, бе одобрен по принцип от Надзорния съвет на Касата на вчерашното му заседание.

Предстои проектът да бъде публикуван на сайта на обществения осигурителен фонд за обществено обсъждане.

Припомняме, с приемането на бюджета на Здравната каса за 2023 г., през Преходните и заключителни разпоредби на нормативния акт парламентът одобри и текстове за промяна в Закона за здравното осигуряване, с които бе променен начинът, по който Касата ще заплаща за онколекарствата в болниците. Причина за предложените промени бе фактът, че поради обжалвания де факто централизирани търгове за тези медикаменти няма и Здравната каса ги заплаща на цените, постигнати от болниците при провеждането на индивидуални обществени поръчки, което обаче води до огромни разлики в постигнатите цени в отделните лечебни заведения. Затова бяха направени предложения как да се процедира в случай, че централизиран търг не е провеждан. Предложенията за промяната бяха три, а от трите по мнението на депутатите от здравната комисия бе приет най-лошият – този, според който Фондът ще заплаща онколекарствата в болниците на възможно най-ниската стойност, достигната в процедурите за договаряне от болниците. Това според депутати от здравната комисия ще доведе до още по-големи дългове на болници, които поради ниските количества не успяват да договорят достатъчно ниски цени.

За да променят това, депутати отново внесоха предложенията си, този път директно като изменения в Закона за здравното осигуряване. Очаква се в следващите месеци тези предложения да бъдат разгледани от Комисията по здравеопазване и от парламента.

Всички решения на Надзорния съвет на Касата от вчера можете да видите тук.
Оригиналната статия ТУК