Променят Методиката за плащане на лекарствата от НЗОК


Промени в Методиката за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2023 г. за лекарствата, заплащани от Касата, ще бъдат обсъдени от Надзорния съвет на Фонда. Това става ясно от дневния ред на извънредното заседание, което ще се проведе на 25 септември.

Отделно надзорниците ще обсъдят и проект на Методика за условията и реда за заплащане от НЗОК на онколекарствата, прилагани в болничната медицинска помощ.

На заседанието ще бъдат утвърдени месечните и индикативни стойности за дейностите в болнична медицинска помощ, за заплащане през месеци октомври и ноември 2023 г. (дейност м. септември и м. октомври 2023 г.) па РЗОК и индикативните стойности за медицински изделия и лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги за заплащане през месеци ноември и декември 2023 г. (дейност м. септември и м. октомври 2023 г.).

Предложено е да бъдат утвърдени актуализирани изисквания за диагнози, включени в Списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на които се изисква експертиза, както и включване на нови диагнози в „Списък със заболявания, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели“.

Дневния реда на извънредното заседание на Надзорния съвет на НЗОК може да видите тук.
Оригиналната статия ТУК