Разкриват две нови болници във Велико Търново и Враца


Две нови болници във Велико Търново и Враца ще бъдат разкрити до 2026 г. Това става ясно от отговори на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков на въпроси на депутати от ПП-ДБ.

Със заповеди на министъра на здравеопазването от декември 2022 г. на кардиологичните болници на „Търговска лига“ в Плевен и Велико Търново са разрешени нови медицински дейности съответно във Враца и нов адрес във Велико Търново. Предвижда се дейностите във Враца да се осъществяват в 11 клиники и отделения с легла (общо 153 легла), 3 структури без легла и 2 клинико-диагностични структури. Новото лечебно заведение във Велико Търново пък ще разполага с клиники или отделения с общо 177 легла.

Според представения от собствениците план за развитие на болницата във Враца, прогнозният брой на преминалите пациенти за 2026 г. – 2029 г. варира от 14 200 през 2026 г., до 15 200 през 2029 г., при леглова заетост от 70% до 75%.

Очакваните от „Търговска лига“ приходи от Касата започват от 12 млн. лв. през 2026 г. и стигат до 12,1 млн. лв. през 2029 г.

Новата структура във Велико Търново пък се очаква да започне с 12 100 преминали пациенти през 2026 г. и да достигне до 13 200 през 2029 г., при леглова заетост от 75% до 82% за периода. Приходите от НЗОК, които очакват собствениците, започват от 9,7 млн. лв. през 2026 г. и достигат до 10,4 млн. лв. през 2029 г.

„Независимо от наличие на заповед на министъра на здравеопазването за разрешаване на нови медицински дейности, лечебното заведение не може да изпълнява дейности преди получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност след подаване на заявление и изискуемите документи, със заповед на министъра на здравеопазването, когато се разрешават нови медицински дейности. Срокът за реализиране на проекта, до който „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ – Плевен и Велико Търново може да подадат заявление за промяна на издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност, е до тридесет и шест месеца от съобщаване на заповедта на министъра“, казва още проф. Хинков.

Подробния отговор на министъра за новата болница във Враца можете да прочетете тук, а този за структурата във Велико Търново – тук.
Оригиналната статия ТУК