Разпределиха по болници бюджетите за септември и октомври


Надзорният съвет на НЗОК одобри разпределение на месечни бюджети по болници за дейността им през септември и октомври, предложени от директорите на РЗОК в страната. Това стана с решение на надзорниците, взето на заседанието им в петък, 29 септември.

Директорите на 24 РЗОК са предложили разпределение на месечните стойности за дейностите в лечебните заведения, равни на утвърдените стойности за месец на дейност август 2023 г. Директорите на три РЗОК пък са предложили компенсирано преразпределение на средствата между изпълнителите в съответните РЗОК на утвърдените общи месечни стойности, става ясно от решението.

Общият размер на разпределените средства е 278 906 184 лв. на месец.

На същото заседание Надзорът утвърди и броя на направленията, както и стойностите на изследванията в извънболничната помощ за четвъртото тримесечие на 2023 г. – месеци на дейност октомври, ноември и декември 2023 г.

Надзорният съвет утвърди 1 850 000 специализирани медицински дейности, назначавани от изпълнителите на първична и специализирана извънболнична помощ (ПИМП и СИМП), който е равен на броя на утвърдените за трето тримесечие на 2023 г. направления, и утвърди стойността за медико-диагностични дейности в размер на 71 515 421 лв. за назначаване от изпълнителите на ПИМП и СИМП, което е увеличение с 18% спрямо утвърдената стойност за изследванията за предходното тримесечие на 2023 г.

При извършване през тримесечието на дейността си по договорите съгласно НРД изпълнителите на ПИМП и СИМП могат да назначават брой направления и стойност на изследвания, които да надхвърлят с 10 на сто определените на съответния изпълнител, като не са длъжни да компенсират надвишението, припомнят от Касата.

С решенията си от петък Надзорът на НЗОК прие също така методика за разпределяне на резерва на обществения здравен фонд.

С всички решения от заседанието на 29 септември на ръководния орган на Здравната каса можете да се запознаете тук.
Оригиналната статия ТУК