„Софиямед“ разкрива Център за профилактика, диагностика и лечение на рак на дебелото черво

„Софиямед“ разкрива Център за профилактика, диагностика и лечение на рак на дебелото черво


Център за профилактика, диагностика и лечение на рак на дебелото черво вече функционира на територията на медицински комплекс „Софиямед“, съобщиха от лечебното заведение. Той предлага на българските пациенти възможност за съвременна диагностика и лечение на рака на дебелото черво, както и неговата профилактика и проследяване след проведеното лечение.

„С навлизането на методите за ранна диагностика, колоректалният карцином може да бъде лечим както в ранен стадий, така и при напреднало заболяване. Сблъсъкът с диагнозата е предизвикателство както за пациента, така и за неговите близки. Поради тази причина нашият екип от гастроентеролози, хирурзи, онколози и лъчетерапевти чрез своя интердисциплинарен подход, предлага най-подходящите за всеки пациент съвременни възможности за профилактика, диагностика, лечение, проследяване и психологическа подкрепа на пациентите“,  коментира екипът на Центъра, оглавяван от д-р Пламен Петров – гастроентеролог с над 30г. опит и началник на Отделението в лечебното заведение.

Колоректалният карцином е социалнозначимо заболяване, дължащо се на поява и развитие на туморни клетки, произлизащи от стената на дебелото черво. Той е четвъртият по честота тумор и на трето място като причина за смърт от онкологично заболяване в световен мащаб и у нас. Фамилността, затлъстяването, заседналият начин на живот, консумацията на червени меса, алкохолът и тютюнопушенето се смятат за основни фактори, свързани с по-голяма честота на заболяването. Симптоматиката е разнообразна и варираща от лесно неглижиращи се и неспецифични симптоми като нарушен дефекационен ритъм, подуване на корема, обща отпадналост, отслабване на тегло и липса на апетит до сериозни и животозастрашаващи – чревна непроходимост и масивно кървене.

„Диагностиката в Центъра се осъществява посредством съвременна апаратура за образна диагностика за осъществяване на компютърно томографско и ядрено-магнитно изследване, ендоехография -нов метод за прецизно локализиране на ниски ректални тумори спрямо аналните сфинктери, както и чрез долна ендоскопия (колоноскопия), която е златен стандарт в диагностиката и дава възможност за ранно откриване на предраковите състояния (полипи на дебелото черво, възпалителни чревни заболявания) и туморите на дебелото черво. Незаменима част от диагностиката е определянето на персонален план на лечение и обсъждането на всеки конкретен случай със специализирана онкологична комисия или т.нар. Туморен борд“, коментира д-р Петров.

Специалистът уточнява, че оперативното лечение на рака на дебелото черво заема централна роля. Подходът при всеки пациент е индивидуален и зависи от местоположението на тумора, неговия стадий, придружаващите заболявания на пациента и др. При тумори на правото черво се провежда предоперативно лъчелечение, често в комбинация с химиотерапия. Дори след проведено оперативно лечение, ракови клетки могат да останат в организма на човек, което повишава риска от завръщане на онкологичното заболяване (рецидив). За да се намали този риск, се провеждат следоперативна (наречена още адювантна) химиотерапия, а при тумори на правото черво и лъчетерапия, които имат незаменими предимства. В специализирания Център се осъществява и лечение при метастатично заболяване, засягащо дебелото черво.

След приключване на активното лечение, пациентите остават под динамичното наблюдение на интердисциплинарния екип от специалисти, а цялата дейност на Центъра е подкрепена от активната работа на медицинския екип и пациентите, от клиничен психолог.

Съвременните препоръки за профилактика на заболяването са за ежегодни тестове за окултно (скрито) кървене и конвенционална колоноскопия веднъж на десет години, стартирайки от 45 годишна възраст.

На снимката: Отдясно наляво д-р Иван Георгиев-началник Отделение по лъчелечение и радиохирургия, д-р Велко Минчев – началник Отделение по медицинска онкология, д-р Пламен Петров-началник Отделение по гастроентерология, д-р Бисер Петров – хирург и началник Операционен блок
Оригиналната статия ТУК