Търси се управител на МБАЛ Козлодуй


Общинският съвет в Козлодуй обяви конкурс за управител на местната МБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

Изискванията към кандидатите за поста са обичайните: те трябва да са магистри по медицина или дентална медицина с квалификация по здравен мениджмънт, или магистри по икономика и управление с преминато обучение за повишаване на квалификацията в областта на здравния мениджмънт. Кандидатите също така трябва да имат минимум петгодишен професионален опит, да не са поставени под запрещение, да нямат конфликт на интереси и т.н.

Също в съответствие с обичайните изисквания, кандидатите трябва да представят концепция за развитие на болницата и своя принос към управлението за целия период на мандата.

Самият мандат е с тригодишен срок, а заплащането, което Общинският съвет предлага на бъдещия управител, е шест минимални работни заплати за страната, което към момента означава 4680 лв., а в случай, че минималната заплата от идната година се увеличи до 933 лв., каквото е предложението на правителството, управителят на МБАЛ – Козлодуй ще получава близо 5600 лв. месечно.

Срокът за кандидатстване за поста е 16 октомври.
Оригиналната статия ТУК