Увеличават заплащането на аптеките за е-рецептите


БФС и Касата са се споразумели да се плаща само след подаване на верификационни данни и към НЗОК

Лекарствата без протокол, които са реимбурсирани 100% от НЗОК, вече ще бъдат заплащани по 5 лева на аптеките за всяко отчетено електронно предписание, а тези с протокол – по 6 лв. Това става ясно от обнародваните днес в Държавен вестник промени в Условията и реда за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

Според договора разликата с досега заплащаните 4 лв. за периода от 1 август до 30 септември ще бъде заплатена след изменението на Наредба № 10.

В него е записано още, че Касата ще заплаща на аптеките в отдалечени, труднодостъпни райони или когато аптеката е единствен изпълнител в община, или е с денонощен режим на работа, сума, определена в Методика, и ще бъде създаден списък с аптеки, изпълняващи такава дейност. Средствата за финансиране по Методиката са в размер общо на 2 млн. лв. и се разпределят по месеци на дейност за периода август – ноември 2023 г., платими през периода септември – декември, като общият месечен размер на средствата за заплащане на аптеки, определени по реда на тази Методика, е 500 000 лв. Методиката влиза в сила от 1 август 2023 г. и ще се прилага до 31 декември 2023 г.

Регламентирано е и подаването на верификационни данни от търговците на дребно, като те се задължават да ги подават в Националния регистър, а данните от Националния регистър ще се обменят автоматизирано с информационната система на НЗОК и с Националната здравноинформационна система. НЗОК няма да заплаща за отпуснати лекарствени продукти, за които не е подадена информация в Националния регистър. Задължението на аптеките започва да действа от 15 октомври 2023 г.

Допълнителните споразумения към сключените договори с аптеките влизат в сила от 1 октомври 2023 г. – за онези от тях, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на сегашните промени, и трябва да бъдат подписани в срок до 15 октомври 2023 г.

От споразумението е отпаднал спорният текст, според който пациентът се задължаваше да получи в една аптека всички изписани от лекаря медикаменти, като в противен случай рецептата не се изпълняваше.

Припомняме, че заради този текст и заради предложеното изискване аптеките да подават верификационни данни и към НЗОК, подписването на споразумението между БФС и Здравната каса беше отложено за 30 септември.

Пълния текст на споразумението може да видите тук
Оригиналната статия ТУК