Увеличават почти двойно студентите по медицина държавна поръчка в бургаския университет


Броят на студентите по медицина в бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще се увеличи от 23 на 40, реши правителството.

Новото решение на Министерския съвет касае обучаващите се със средства от държавата и бе взето след мотивирано предложение от министъра на здравеопазването, свързано с небалансираното териториално разпределение на лекарите в страната и концентрирането на голям брой студенти по медицина в малък брой градове, съобщават от правителствената информационна служба. Това създава необходимост от създаване на условия за дългосрочно провеждане на обучение на достатъчен брой студенти по медицина в Бургас, с което ще се гарантира осигуряване в голяма степен на потребностите от лекари в Югоизточния регион на България, смятат от МС.

В резултат на предложените промени броят на новоприетите студенти за учебната 2023-2024 година, за които държавата ще осигури средства за издръжка на обучението,  ще се увеличи със 17 и ще достигне 42 628 студенти.
Оригиналната статия ТУК