Увеличават се случаите на затлъстяване при децата и през 2022 г.

Увеличават се случаите на затлъстяване при децата и през 2022 г.


Регистрирани заболявания при основен профилактичен преглед (на 1000 прегледани) за 2022 г. установяват наднормено тегло при 6,95‰ спрямо 6,35‰ за 2021 г. във възрастта 0-6 годишни и съответно 24,77‰ за 2022 г. при 21,67‰ през 2021 г. във възрастта 7-19 годишни, съобщиха от МЗ за Zdrave.net.

Най-много случаи на затлъстяване са установени при учениците в 7-ми клас – 1447 (35.33‰), с тенденция към нарастване в сравнение с предходните години (33.04‰ за 2021 г., 30.3‰ за 2020 г.).

От Министерството подчертават, че към момента не се предвиждат конкретни законодателни мерки, акцизи, забрани във връзка с начина на хранене на децата, тъй като в редица нормативни актове такива са въведени.

„В областта на храненето успешното изпълнение на стратегиите на Министерството се подпомага от разработените пакети от законодателни мерки, ръководства за здравословно хранене на деца в организирани колективи, национални препоръки за здравословно хранене на населението, обхващащи всички възрастови групи“, казват от МЗ.

От там припомнят, че съгласно препоръките на СЗО за превенция на затлъстяването, стратегиите на Министерството на здравеопазването включват редица дейности за подобряване профила на предлаганите храни и качеството на храненето, увеличаване на физическата активност на населението, разработване на системи за мониторинг на напредъка, осигуряване на равен достъп до интегрирани здравни грижи и услуги за управление на наднорменото тегло и затлъстяването като част от универсалното здравно покритие.
Оригиналната статия ТУК