Учени от МУ – Пловдив впечатлиха Европейската изпълнителна агенция по здравеопазване и цифрови технологии


Медицинският университет в Пловдив посрещна ръководството на Европейската изпълнителна агенция по здравеопазване и цифрови технологии (HaDEA): г-жа Марина Дзанки – директор на Изпълнителната агенция, г-жа Катлийн Енгелбош – началник на отдел “Дигитализация, индустрия и космос” и г-н Анджело Марино – началник на отдел „Здравеопазване и храни“, съобщават от там.

От българска страна те бяха придружавани от: г-жа Кристина Ескенази – председател на Българския клъстер по здравеопазване и науки за живота, член на УС на Клъстер Изкуствен интелект. Национално контактно лице на Хоризонт Европа, Клъстер „Здраве”, член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ); Марияна Хаманова – изпълнителен директор на Клийнтех България – официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и Димитър Димитров – председател на УС на Клъстер Здраве и науки за живота, AI Клъстер България, Основател на Venrize & Micar21.

Проф. д-р Благой Маринов – зам.-ректор по научноизследователска дейност в МУ-Пловдив и директор на Симулационния тренировъчен център, представи висшето училище и успехите на академичната му общност, като изтъкна уникалната научна инфраструктура и творческата научна атмосфера, която насърчава проявите на учените.

Проф. Маринов се спря на участието на Университета в значими национални и международни проекти и подчерта, че дигитализацията е ключът за неговото ускорено възходящо развитие. Медицински университет – Пловдив има 15 центъра, които са образователни и научни инфраструктури, разполагащи с най-съвременна апаратура и модерни технологии, даващи възможност да се обучават студенти, докторанти и специализанти от високо квалифицирани кадри. Внедряването на най-модерните дигитални продукти нареждат Университета на челно място в персонализираното обучение по медицина.

Постиженията на учените по проект Център за компетентност “Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)” бяха представени от д-р Мария Ивановска от Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев”, която е носител на наградата Питагор за млад учен. Гостите бяха впечатлени от дейността, успехите и професионализма на екипите, които работят по този проект, както и от отличната презентация на д-р Ивановска.

По време на срещата се обсъдиха възможностите за сътрудничество и бъдещи участия в съвместни проекти. Двете страни намериха общи цели и взаимен интерес за изграждане и поддържане на добри и ползотворни взаимоотношения.

В едната лаборатория по проекта делегацията се запозна с изградената Система за клетъчно сортиране в Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев”, използвана за изследване на минимална резидуална болест при деца с остра лимфобластна левкемия.

Втората лаборатория, работеща по проект ПЕРИМЕД, която гостите посетиха, беше Лаборатория „Лекарстводоставящи системи и персонализирана медицина” – Медицински колеж на МУ – Пловдив.

Проф. Маринов представи на гостите Симулационния тренировъчен център, който е единственият в Източна Европа и е един от шестте в Европа, акредитиран, а наскоро и реакредиран от Американския колеж на хирурзите (American College of Surgeons). Проф. Маринов подчерта ролята на медицинските симулационнитехнологии за дигитализацията на практическото обучение на студентите.

 

Срещата приключи с общо удовлетворение от споделените успехи, планове и идеи и с надеждата, че бъдещото сътрудничество  ще бъде ползотворно и за двете страни.
Оригиналната статия ТУК