Шефка на болница връща близо 32 хил. лв. заради конфликт на интереси

Шефка на болница връща близо 32 хил. лв. заради конфликт на интереси


Решението на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) за установен конфликт на интереси по отношение на управителя на МБАЛ Павликени Ренета Кръстева е препотвърдено от Върховния административен съд (ВАС). Това съобщават от Комисията.

Д-р Кръстева в конфликт на интереси е сключила договор за наем за временно и възмездно ползване на помещения и апаратура на общинската болница в частен интерес на свързано с нея лице – Самостоятелна медико-диагностична лаборатория, търговско дружество, със собственик и управител нейният баща.

В хода на проверката е установено, че д-р Кръстева е едноличен собственик на капитала на лабораторията до септември 2009 г., но и към настоящия момент продължава да бъде на трудов договор към нея като „лекар началник на отделение – лаборатория“, независимо че от януари 2010 г. е вписана като управител на МБАЛ Павликени.

За извършеното от нея административно нарушение д-р Кръстева е осъдена да заплати глоба в размер на 5000 лв. В полза на държавата се отнема и сумата в размер на 31 830.55 лв., представляваща получената материална облага в резултат на установения конфликт на интереси, информират още от КПК.
Оригиналната статия ТУК