15% увеличение на заплатите получават работещите в детското здравеопазване във Варна


15% увеличение на основните си заплати получават работещите в детските ясли, в яслените групи на детски градини, в здравните кабинети в градини и училища и здравните медиатори. Това е заложено в подписания на 29 септември анекс към Общинския колективен трудов договор в сектор „Здравеопазване“ 2022-2024 г. съвместно със синдикалните организации – КНСБ и КТ „Подкрепа“, съобщи БНР.

Увеличението влиза в сила от началото на тази година, като основното възнаграждение на медицинските сестри става 1726 лв. при средна брутна заплата 2284 лв., а на лекарите – 2244 лв. (средна брутна заплата – 2906 лв.).

Договорените средства са резултат от преговори със социалните партньори, които преминаха в конструктивен тон, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.

Във връзка с повишаване квалификацията на служителите от детското и училищното здравеопазване съвместно с Медицински университет – Варна през септември стартира и нова общинска програма „Обучение на специалистите, работещи в детските ясли, яслените групи в детски градини, здравните кабинети в детски градини и училища и здравните медиатори“. Чрез подобряване условията на труд се цели професионално усъвършенстване, запазване на работните места и авторитета на медицинските специалисти, работниците и служителите от детските ясли и здравните медиатори, посочват от ресорната дирекция.
Оригиналната статия ТУК