2 млн. лв. месечно са планирани за болниците в отдалечени райони


За първи път в НРД 2023-2025 е предвидено осигуряване на медицинския персонал в лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ в отдалечени и труднодостъпни райони. Това каза директорът на дирекция „Бюджет и финанси“ Ганка Аврамова по време на семинара за журналисти, който се проведе днес.

Тя съобщи, че по разчетите, направени от Касата и БЛС, за изпълнителите на ПИМП месечно се отпускат 750 000 лв., за СИМП – 100 000 лв., за МДД – 100 000 лв., а за болнична помощ – 2 млн. лв. „За доболничната помощ са обхванати месеците на дейност септември – декември, а за болничната – септември-ноември. За денталната помощ също е предвидено увеличение на заплащането в труднодостъпните райони с 30%“, каза Аврамова.

По думите й по предварителни данни по критериите за отдалечени и труднодостъпни райони са оценени 78 общински или държавно-общински лечебни заведения. В зависимост от това на колко от критериите отговарят, ще бъде изчислена и сумата, която всяко от тях ще получи.   

Аврамова добави, че според предварителните разчети сумата, предвидена в бюджета на НЗОК за болници през тази година, ще се усвои напълно и дори ще се наложи да се освободят около 100 млн. лв. от резерва.
Оригиналната статия ТУК