Moderna обяви добри първи резултати от изпитванията на комбинирана иРНК ваксина срещу грип и COVID


Компанията очаква регулаторно одобрение през 2025 г.

Moderna обяви положителни междинни резултати от изпитване във фаза 1/2 на комбинирана ваксина срещу грип и COVID-19, известна засега под наименованието mRNA-1083.

„С днешните положителни резултати от нашата комбинирана ваксина срещу грип и COVID-19 ние продължаваме нашата работа, като преминаваме към фаза 3 на изпитванията“, заяви Стефан Бансел, главен изпълнителен директор на Moderna.

Текущото клинично изпитване във фаза 1/2 е рандомизирано, сляпо и насочено към оценка на безопасността и имуногенността на mRNA-1083 в сравнение със стандартна доза противогрипна ваксина Fluarix при възрастни на 50-64 години, както и срещу усилена противогрипна ваксина Fluzone HD при възрастни в групата 65-79 години. И за двете възрастови групи mRNA-1083 беше сравнена с бустера Spikevax, поясняват от компанията.

Кандидатът за mRNA-1083, избран да премине към фаза 3, постигна титри на антитела за инхибиране на хемаглутинацията, подобни на или по-високи от двете лицензирани четиривалентни противогрипни ваксини, а така също и титри на неутрализиращи SARS-CoV-2 антитела, подобни на двувалентния бустер Spikevax във фаза 1/2 на проучване, допълват оттам.

Наблюдаваните локални и системни нежелани реакции след прилагане на mRNA-1083 са подобни на тези в групата с отделна ваксина срещу COVID-19 в изпитването. По-голямата част от нежеланите реакции са били от степен 1 или 2 по тежест. При по-малко от 4% от участниците на възраст 50 и повече години се съобщава за предизвикани локални или системни реакции от степен 3. Не са установени нови опасения за безопасността за mRNA-1083 в сравнение с отделните ваксини, уверяват от Moderna.

Компанията планира да започне фаза 3 изпитване на mRNA-1083 до края на 2023 г. и се насочва към потенциално регулаторно одобрение за комбинираната ваксина през 2025 г., посочват още от там.  
Оригиналната статия ТУК